Технология хлеба и хлебобулочных изделий

Вимоги до води.

Среда, 21 марта 2012 19:39
 ВодаДля виготовлення тіста вода повинна відповідати таким вимогам (ТОСТ 2874 — 82):запах і смак при 20 та 60°С, бали, не більше 2кольоровість за шкалою, град, не більше 20те ж за дозволом санепідемслужби, не більше 35каламутність за шкалою, мг/л, не більше 1,5загальна жорсткість, мг-екв./л, не більше 7те ж за дозволом санепідемслужби,…
Сировина, що використовується в хлібопекарському виробництві, поділяється на основну та додаткову. До основної сировини належить пшеничне та житнє борошно, дріжджі хлібопекарські, сіль, вода; до додаткової — сировина, що застосовується згідно з рецептурою для надання виробам відповідних органолептичних та фізико-хімічних властивостей: цукор, жир, молоко тощо.Всі види сировини повинні відповідати вимогам стандартів…
Вплив способів замішування на процеси утворення тістаПід час замішування тістова маса, що утворюється з різних компонентів, піддається певній механічній дії, тобто обробляється з певною інтенсивністю.Інтенсивність механічної обробки тіста характеризується питомою енергією, що витрачається підчас замішування. Величина інтенсивності обробки виражається в Дж/г тіста.Інтенсивність механічної обробки має забезпечити структурно-механічні властивості тіста, оптимальні…

Інші види борошна

Пятница, 16 декабря 2011 13:07
Інші види борошна Борошно тритікалеТритікале — це штучно створена зернова культура, яку отримали схрещенням пшениці (Triticum) і жита (Secale). Це пшенично-житній амфідиплоїд. Цей амфідиплоїд має високу урожайність, високий вміст білків, стійкість до низьких температур і захворювань. Завдяки цьому тритікале здатне суттєво вдосконалити всю структуру зернової маси України, особливо зон Лісостепу…
Хлібопекарські властивості житнього борошнаПорівняно з пшеничним житній хліб має менший об’єм, темніше забарвлення, менше відношення висоти до діаметру (формостійкість). При визначенні його споживацьких якостей найважливіше значення мають структурно-механічні властивості м'якушки — ступінь її липкості, заминаємість, вологість чи сухість на дотик. Ці відмінності в якості житнього хліба обумовлені особливостями хімічного складу…

Упаковывание готовой продукции

Среда, 14 декабря 2011 17:31
Упаковывание готовой продукции. Упаковывание, согласно ГОСТ 16299 — 78, — подготовка продукции к транс¬портированию, хранению, реализации и потреблению с применением упаковки.Упакованное хлебобулочное изделие (согласно ГОСТ Р 51785 — 2001) — изделие, помещенное в емкость, входное отверстие которой заварено, закатано, защемлено клипсой или закрыто замком, обеспечивающим защиту изделия от повреждений и…
Условия и сроки хранения сдобных изделийПосле выпечки сдобные хлебобулочные изделия поступают сначала в хлебохранилище для остывания и хранения, а затем в экспедицию — для транспортирования в торговую сеть. При необходимости изделия упаковывают.При хранении изделия теряют в массе за счет усушки и черствения. Усушка начинается после выхода изделия из печи, она…
 Определение готовности сдобных изделийВ процессе выпечки большое значение имеет правильное определение готовности изделия. От этого зависят качество изделий, толщина и окраска корки, состояние мякиша, срок сохранения их свежести. Излишняя продолжительность выпечки увеличивает упек, снижает производительность печи, вызывает перерасход топлива или электроэнергии.Готовность сдобы и булочной мелочи определяют при помощи ряда приемов:•…
Выпечка сдобных хлебобулочных изделийПод выпечкой понимается прогревание в пекарной камере тестовой заготовки до превращения ее в готовое изделие. Выпечка сдобных изделий является сложным процессом, протекающим под воздействием тепла и влаги. Внутри тестовой заготовки и на ее поверхности протекает комплекс теплофизических, коллоидных, микробиологических и биохимических процессов.Прогрев тестовой заготовки в пекарной камере…
   Біохімічні та колоїдні процеси у тістовій заготовці під час випіканняПід час бродіння тіста і вистоювання тістових заготовок глибокої деполімерізації складових борошна не відбувається внаслідок того, що температура бродіння і вистоювання не є оптимальною для дії ферментів. Під час випікання внаслідок прогрівання тістової заготовки змінюється стан біополімерів тіста: крохмалю, білків,…
   Мікробіологічні процеси у тістовій заготовці під час випіканняПри прогріванні тістової заготовки життєдіяльність її мікроорганізмів спочатку значно активується, а потім затухає. Цей процес відбувається пошарово, залежно від досягнутої температури у відповідному шарі тістової заготовки. Він починається у верхніх шарах заготовки і поступово поглиблюється до центру.При температурі 35-40 °С дріжджові клітини…

Випікання хліба

Вторник, 13 декабря 2011 13:58
 Випікання хлібаВипікання є заключним етапом виготовлення хлібобулочних виробів, під час якого тістова заготовка перетворюється у виріб, придатний для споживання. У процесі випікання остаточно формується об’єм виробів, закріплюється їх форма, утворюються скоринка і м’якушка, забарвлюється поверхня, формується смак і аромат.Випікання тістових заготовок проводиться у хлібопекарських печах різної конструкції. У промисловості застосовуються…
   Остаточне вистоювання тістових заготовокЗброджене тісто має капілярно-пористу структуру, в порах якої формуються газоподібні продукти бродіння. При поділі та формуванні тісто майже повністю втрачає диоксид вуглецю, ущільнюється, зменшується в об’ємі.Перед вистоюванням у тісті залишається 8-14 % диоксиду вуглецю, що накопичився під час його дозрівання, а в процесі вистоювання утворюється 86-92…

Округлення тістових заготовок

Вторник, 13 декабря 2011 11:36
   Округлення тістових заготовокПід час технологічної операції округлення шматки тіста набувають круглої форми. Внаслідок пружноеластичного і пластичного характеру деформації тістової заготовки при округленні в ній відбувається рівномірне розподілення і часткове видалення диоксиду вуглецю, змінюються фізико-механічні властивості її структури. Поверхневий шар заготовки ущільнюється, зменшується його газопроникливість. На тістовій заготовці утворюється тонка…

Оброблення тіста

Вторник, 13 декабря 2011 09:08
Оброблення тістаМетою оброблення тіста є виготовлення тістових заготовок певної маси і форми, а також розпушення їх перед посадкою у піч. Оброблення тіста включає такі технологічні операції: поділ тіста на шматки, їх округлення, попереднє вистоювання, формування тістових заготовок і остаточне вистоювання. Заготовки для деяких виробів після остаточного вистоювання нарізають (батони, паляниця…
     Приготування тіста для заварного житнього і житньо-пшеничного хлібаЗаварний хліб має яскраво виражений приємний аромат і високі смакові якості, повільніше черствіє. Виробництво заварного хліба особливо розвинене у північно-західних областях Росії, в Білорусії, країнах Прибалтики. Так, у Литві, Латвії заварні види хліба складають 70 % загального виробництва хлібних виробів.Останнім часом…
Способы приготовления теста на специальных полуфабрикатах.           авт.      Андреев А. Н.Приготовление теста на жидкой диспергированной фазе (ЖДФ). Способ целесообразно применять в производстве сдобных изделий, в рецептуру которых входят молочные продукты (сыворотка, молоко, творог, сметана). Сущность данного ускоренного способа приготовления теста заключается в том, что тесто…

Способы приготовления сдобного теста

Понедельник, 12 декабря 2011 08:04
Способы приготовления сдобного теста                   авт.      Андреев А. Н.Термин тестоприготовление означает процесс замеса теста с его последующим брожением до созревания.Способ тестоприготовления может быть непрерывным (при непрерывном замесе и брожении всей массы теста в одной емкости) и порционным (при замесе отдельными порциями…
авт.      Андреев А. Н.Приготовление теста на ферментированной эмульсии. Этот способ целесообразно использовать для выработки сдобных изделий, содержащих большое количество жира, сахара и других сдобящих веществ. Тесто приготавливают на ферментированной эмульсии влажностью 60...65%, содержащей все количество воды и сдобящего сырья по рецептуре. К полученной эмульсии добавляются дрожжи и 25%…

Брожение теста, Тестомесильные машины

Воскресенье, 11 декабря 2011 11:00
Брожение тестаПод брожением полуфабриката хлебопекарного производства понимают превращение углеводов и белковых веществ опары, закваски, теста под влиянием соответствующих ферментов муки, хлебопекарных дрожжей и молочнокислых бактерий с целью накопления вкусовых, ароматических веществ, продуктов расщепления белков и углеводов муки.Разрыхление теста может осуществляться биологическим, механическим и химическим способом. Разрыхление теста биологическим способом —…

Поиск по сайту

Рекомендуемые материалы