Приготовление корпусов для драже.

Суббота, 07 апреля 2012 16:21
Приготовление карамельных корпусов для драже осуществляется по технологическому режиму для карамели с фруктово-ягодной и другими начинками и грильяжа.Приготовление карамельного драже мягкое (из размягченной карамели с начинкой). Это драже с карамельными корпусами и повышенным содержанием влаги в начинке. Особенностью является то, что в момент изготовления его карамельная оболочка — твердая (влажность…

Електробезпека.

Суббота, 07 апреля 2012 14:15
ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА1. Загальні вимоги1.1. Електробезпека електроустановок споживачів, які щойно будуються або реконструюються, повинна відповідати вимогам ПУЕ.Електроустановки споживачів, що експлуатуються, повинні відповідати вимогам Правил технічної експлуатації електро-установок споживачів і Правил техники безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів, а також діючих стандартів безпеки праці та інших нормативних документів.1.2. Новозбудовані електроустановки та такі, що…
ВИМОГИ ДО ПОСУДИН, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ НЕ БІЛЬШЕ 0.07 МПА (0.7 КГС/КВ.СМ)1. Загальні вимоги1.1. Технічний нагляд та експлуатація посудин, які працюють під тиском не більше 0.7 кгс/кв.см, повинні здійснюватись у відповідності з інструкцією , затвердженою власником.1.2. Посудини повинні виготовлюватись на підприємствах, що мають технічні засоби, які забезпечують якісне їх…
Монтаж та ремонт технологічного устаткування1.1. Монтажні роботи з установлення технологічного устаткування та ремонтні роботи повинні відповідати вимогам СНиП 3.05.05-84, СНиП III—4—80, стандартам та технічним умовам.1.2. Монтажні та ремонтні роботи повинні виконуватись у відповідності з проектом виконання цих робіт (ПВР), затвердженим власником підприємства.1.3. При необхідності використання вантажопідйомних засобів під час монтажу,…
Вимоги до улаштування та експлуатації систем водопостачання та каналізації 1. Загальні вимоги1.1. Водопостачання та каналізація будівель і споруд підприємств повинні бути виконані у відповідності з вимогами СНиП 2 04 0ї 85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.03-85 іГОСТ 12.3.006-75.1.2. В vcix типах будівель, які зводяться у каналізованих районах, слід передбачати системи внутрішнього…
Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря1. Загальні положення1.1. Вентиляція, опалення і кондиціювання повітря виробничих, побутових і адміністративних приміщень, споруд і будівель повинні забезпечувати на постійних робочих місцях і в робочій зоні під час проведення основних і ремонтних (допоміжних) робіт метеорологічні умови (температуру, відносну вологість і швидкість руху повітря), а також концентрації…
Адміністративні та побутові будівлі та приміщення1. Загальні вимоги1.1 Улаштування адміністративних та побутових приміщень повинно відповідати вимогам СНиП 209.04-87.1.2 Галузеві нормативи по забезпеченню санітарно-побутовими приміщеннями та обладнанням, санітарні характеристики процесів наведені у додатку 21.3. Площі та обладнання санітарно-побутових приміщень (гардеробних, душових, сушіння, обезпилення, обігріву, охолодження, вбиралень, умивальних, пристроїв питного водопостачання тощо)…
Вимоги до огороджувальних та запобіжних пристроїв1.1. Усі рухомі, обертові та такі, що виступають, частини устаткування, допоміжних механізмів, якщо вони становлять джерело небезпеки для людей, повинні бути надійно огороджені або розташовані таким чином, щоб виключалась можливість травмування обслуговуючого персоналу. Огородження повинні бути пофарбовані у кольори відповідно до ГОСТ 12.4.026 - 76.…
ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ВИРОБНИЧОГО УСТАТКУВАННЯ1. Загальні вимоги1.1. Будова, монтаж, обслуговування та експлуатація устаткування повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.062-81, ГОСТ 12.2.124-90.1.2. Будова, виготовлення, монтаж, приймання, експлуатація, ремонт посудин та апаратів, які працюють під тиском понад 0.07 МПа, повинні відповідати вимогам Правил будови та безпечної експлуатації…
 Вимоги безпеки при виконанні робіт в лабораторіях1.1. Приміщення лабораторій обладнуються витяжними шафами з верхніми та нижніми відсмоктувачами та бортиками, що попереджають стікання рідин на підлогу. В приміщеннях лабораторій, окрім загальнообмінної припливно- витяжної та місцевої витяжної вентиляції від лабораторних шаф, повинні бути пристрої для природного провітрювання (кватирки, фрамуги). Швидкість руху повітря при…

Роботи у середині ємкості

Суббота, 07 апреля 2012 07:51
Роботи у середині ємкості1. Для проведення робіт усередині ємкості повинна призначатись бригада у складі не менше 3-х чоловік (працюючий, дублер і спостерігач). Перебування усередині ємкості дозволяється, як правило, одній людині. При необхідності перебування в ємкості більшої кількості працюючих повинні бути опрацьовані, внесені в наряд-допуск і додатково здійснені заходи безпеки, що…
Вимоги безпеки до технологічних процесів і виробництва.1. Загальні вимоги1.1. Виробничі процеси повинні здійснюватись у відповідності з вимогами цих Правил та чинної нормативно-технічної документації, затвердженої у встановленому порядку.1.2. Оцінка вибухонебезпеки і визначення категорії вибухопожежної і пожежної небезпеки приміщень, будівель, споруд визначається на стадії проектування розробником технологічного процесу у відповідності з вимогами…
Складські будівлі1. Загальні вимоги1.1. Склади, в тому числі навіси, естакади, відкриті складські площадки загального призначення (готової продукції, сировини, напівфабрикатів та матеріалів) повинні від¬повідати вимогам СНиП 2.11.01-85 та СНиП 2.01.02-85*.1.2. Склади для зберігання балонів, заповнених газами, повинні відповідати вимогам Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, та Правил…
БУДІВЛІ І СПОРУДИ1. Виробничі будівлі1.1. Улаштування виробничих будівель і споруд повинно відповідати вимогам СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.09.04-87, СНиП 2.09.03-85 і цих Правил.Об’єм виробничих приміщень на одного працівника повнинен бути не менше 15 куб. м, а площа приміщень - не менше 4 кв.м.1.2. Відстань між будівлями і спорудами при проектуванні та…

Територія підприємства.

Пятница, 06 апреля 2012 10:37
ТЕРИТОРІЯ ПІДПРИЄМСТВА1. Благоустрій території підприємства1.1. Планування території підприємства повинне забезпечувати найбільш сприятливі умови для виробничого процесу та праці, здійснюватися у відповідності з вимогами чинних будівельних норм та правил.1.2. На території вибухопожежонебезпечних та пожежо-небезпечних об'єктів, а також в місцях зберігання та переробки горючих матеріалів застосування відкритого вогню не дозволяється.1.3. На дільницях…

Вимоги пожежної безпеки.

Пятница, 06 апреля 2012 09:37
ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ1. Загальні вимоги1.1. Пожежна безпека підприємства повинна відповідати вимогам Закону України Про пожежну безпеку, Правил пожежної безпеки в Україні та вимогам відповідних нормативних актів.1.2. Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств та підприємців. Це повинно бути відображено у трудових договорах (контрактах)…

Загальні положення і вимоги ОП

Пятница, 06 апреля 2012 07:41
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1. Загальні вимоги1.1. Термін приведення у відповідність з вимогами цих Правил планування території, будівель та споруд, розміщення устаткування, що введені в експлуатацію до видання Правил, встановлюються місцевими органами Державного комітету України по нагляду за охороною праці (надалі - Держнаглядохоронпраці) за участю інших державних органів нагляду та управління охороною праці…
Мармелад желейный формовой на пектине вырабатывают увариванием водного раствора пектина (свекловичного или яблочного) с сахаром, с добавлением кислоты, фруктово- ягодного пюре или соков, патоки, водного раствора СаСL2, ароматизирующих, красящих веществ или без внесения таковых. Формуют его в жестких или мягких формах в виде фигурных изделий различных очертаний.По своему качеству готовый…
Общее определение изделий данной группыВ группу желейного мармелада входят кондитерские изделия, приготовленные увариванием водного раствора агара, агароида или пектина с сахаром и патокой (или без нее) с добавлением фруктово-ягодного пюре, соков, кислоты, припасов, ароматических и красящих веществ или без внесения таковых, с введением сбитой (пастельной) массы или сбитой агаро-паточно-сахарной массы…
Общее определение изделий данной группыВ эту группу входят изделия, приготовленные увариванием яблочного или сливового пюре с сахаром с добавлением другого фруктово-ягодного пюре, припасов, патоки, кислоты, ароматизирующих, красящих, студнеобразующих веществ и без внесения их с введением цитратов, тартратов, фосфатов, лактатов и других пищевых солей калия или натрия в дозах, разрешенных Министерством…

Поиск по сайту

Рекомендуемые материалы