Правила безпеки для кондитерських виробів

Технохимический контроль производства на кондитер­ских фабриках осуществляется центральной (производствен­ной) и цеховыми лабораториями.

Упаковочные материалы

Воскресенье, 25 октября 2015 08:41
    Упаковочные материалы  Если упаковка не произведет хорошего впечатления, покупатели не захотят пробовать изделие. В 1950-е гг. увеличивалось количество магазинов самообслуживания с бакалейны­ми товарами, и поэтому появилась потребность в расфасовке МКИ. До этого изде­лия хранили и транспортировали в магазины в банках весом около 14 фунтов (око­ло 6,5 кг), и затем…
Вимоги безпеки до кондитерських виробництв Карамельне та ірисне виробництво1.1. Охолоджуючий барабан повинен мати приймальний бункер, ємкість якого виключає переповнення машини карамельною або ірисною масою при встановленій продуктивності машини. Зубчаті колеса охолоджувальних машин повинні мати знімні ґратчасті огородження з двома електроблокіровками, розташованими по діагоналі огородження.1.2. Робоча плита охолоджувального столу для карамельної…
Частина (галузева)1. Вимоги безпеки до устаткування кондитерських виробництв1.1. Устаткування для подрібнення, просіювання та змішування сировини та напівфабрикатів1.1.1. Дробильно-розмельне устаткування повинне розміщуватись в ізольованому приміщенні. Місця виділення пилу (транспортування, пересипання) повинні обладнуватись місцевими відсмоктувачами з наступним очищенням запиленого повітря перед викиданням у атмосферу. Приміщення повинне щозміни прибиратись. Періодичність прибирання пилу встановлюється…

Конвеєри

Воскресенье, 08 апреля 2012 06:01
Конвеєри1.1. Будова конвеєрів усіх типів повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.2.022-80.1.2. Конвеєри, що застосовуються для транспортування запилених вантажів, повинні бути закриті суцільним кожухом та обладнані місцевою витяжною вентиляцією з наступним очищенням повітря.1.3. У місцях передачі вантажу, що транспортується, з одного конвеєра на інший (або на машину) повинні бути пе-редбачені пристрої, що…

Вантажно - розвантажувальны роботи.

Воскресенье, 08 апреля 2012 05:38
ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ1. Загальні вимоги1.1. Вантажно-розвантажувальні роботи повинні вико-нуватись відповідно з вимогами ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.002-75, нормативно-технічної документації, затвердженої органами Держнаглядохоронпраці, а також цих Правил.1.2. Транспортні та вантажопідйомні засоби та механізми повинні відповідати ГОСТ 12.2.003-91.1.3. Електроустаткування, монтаж електричних ланцюгів та заземлення транспортних та вантажопідйомних засобів повинні відповідати вимогам Правил технічної експлуатації…
1. Захист будівель та споруд від блискавки1.1. Відповідно призначень будівель та споруд необхідність виконання захисту від блискавки і вторинних її проявів та його категорія, а при використанні стержневих та тросових блискавковідводів - тип зони захисту повинні визначатись у відповідності з вимогами РД 34.21.122-87.1.2. Як заземлювачі захисту від блискавки можуть використовуватись…
Захисні заходи електробезпеки від ураження електричним струмом1.1. Для захисту людей від ураження електричним струмом при пошкодженні ізоляції повинен бути застосований, у крайньому разі, один з наступних захисних заходів: заземлення, занулення, захисне вимкнення, розподільчий трансформатор, мала напруга, подвійна ізоляція, вирівнювання потенціалів.1.2. Заземлення чи занулення електроустановок слід виконувати:- при напрузі 380 В і…

Електробезпека.

Суббота, 07 апреля 2012 14:15
ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА1. Загальні вимоги1.1. Електробезпека електроустановок споживачів, які щойно будуються або реконструюються, повинна відповідати вимогам ПУЕ.Електроустановки споживачів, що експлуатуються, повинні відповідати вимогам Правил технічної експлуатації електро-установок споживачів і Правил техники безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів, а також діючих стандартів безпеки праці та інших нормативних документів.1.2. Новозбудовані електроустановки та такі, що…
ВИМОГИ ДО ПОСУДИН, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ НЕ БІЛЬШЕ 0.07 МПА (0.7 КГС/КВ.СМ)1. Загальні вимоги1.1. Технічний нагляд та експлуатація посудин, які працюють під тиском не більше 0.7 кгс/кв.см, повинні здійснюватись у відповідності з інструкцією , затвердженою власником.1.2. Посудини повинні виготовлюватись на підприємствах, що мають технічні засоби, які забезпечують якісне їх…
Монтаж та ремонт технологічного устаткування1.1. Монтажні роботи з установлення технологічного устаткування та ремонтні роботи повинні відповідати вимогам СНиП 3.05.05-84, СНиП III—4—80, стандартам та технічним умовам.1.2. Монтажні та ремонтні роботи повинні виконуватись у відповідності з проектом виконання цих робіт (ПВР), затвердженим власником підприємства.1.3. При необхідності використання вантажопідйомних засобів під час монтажу,…
Вимоги до улаштування та експлуатації систем водопостачання та каналізації 1. Загальні вимоги1.1. Водопостачання та каналізація будівель і споруд підприємств повинні бути виконані у відповідності з вимогами СНиП 2 04 0ї 85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.03-85 іГОСТ 12.3.006-75.1.2. В vcix типах будівель, які зводяться у каналізованих районах, слід передбачати системи внутрішнього…
Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря1. Загальні положення1.1. Вентиляція, опалення і кондиціювання повітря виробничих, побутових і адміністративних приміщень, споруд і будівель повинні забезпечувати на постійних робочих місцях і в робочій зоні під час проведення основних і ремонтних (допоміжних) робіт метеорологічні умови (температуру, відносну вологість і швидкість руху повітря), а також концентрації…
Адміністративні та побутові будівлі та приміщення1. Загальні вимоги1.1 Улаштування адміністративних та побутових приміщень повинно відповідати вимогам СНиП 209.04-87.1.2 Галузеві нормативи по забезпеченню санітарно-побутовими приміщеннями та обладнанням, санітарні характеристики процесів наведені у додатку 21.3. Площі та обладнання санітарно-побутових приміщень (гардеробних, душових, сушіння, обезпилення, обігріву, охолодження, вбиралень, умивальних, пристроїв питного водопостачання тощо)…
Вимоги до огороджувальних та запобіжних пристроїв1.1. Усі рухомі, обертові та такі, що виступають, частини устаткування, допоміжних механізмів, якщо вони становлять джерело небезпеки для людей, повинні бути надійно огороджені або розташовані таким чином, щоб виключалась можливість травмування обслуговуючого персоналу. Огородження повинні бути пофарбовані у кольори відповідно до ГОСТ 12.4.026 - 76.…
ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ВИРОБНИЧОГО УСТАТКУВАННЯ1. Загальні вимоги1.1. Будова, монтаж, обслуговування та експлуатація устаткування повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.062-81, ГОСТ 12.2.124-90.1.2. Будова, виготовлення, монтаж, приймання, експлуатація, ремонт посудин та апаратів, які працюють під тиском понад 0.07 МПа, повинні відповідати вимогам Правил будови та безпечної експлуатації…
 Вимоги безпеки при виконанні робіт в лабораторіях1.1. Приміщення лабораторій обладнуються витяжними шафами з верхніми та нижніми відсмоктувачами та бортиками, що попереджають стікання рідин на підлогу. В приміщеннях лабораторій, окрім загальнообмінної припливно- витяжної та місцевої витяжної вентиляції від лабораторних шаф, повинні бути пристрої для природного провітрювання (кватирки, фрамуги). Швидкість руху повітря при…

Роботи у середині ємкості

Суббота, 07 апреля 2012 07:51
Роботи у середині ємкості1. Для проведення робіт усередині ємкості повинна призначатись бригада у складі не менше 3-х чоловік (працюючий, дублер і спостерігач). Перебування усередині ємкості дозволяється, як правило, одній людині. При необхідності перебування в ємкості більшої кількості працюючих повинні бути опрацьовані, внесені в наряд-допуск і додатково здійснені заходи безпеки, що…
Вимоги безпеки до технологічних процесів і виробництва.1. Загальні вимоги1.1. Виробничі процеси повинні здійснюватись у відповідності з вимогами цих Правил та чинної нормативно-технічної документації, затвердженої у встановленому порядку.1.2. Оцінка вибухонебезпеки і визначення категорії вибухопожежної і пожежної небезпеки приміщень, будівель, споруд визначається на стадії проектування розробником технологічного процесу у відповідності з вимогами…
Складські будівлі1. Загальні вимоги1.1. Склади, в тому числі навіси, естакади, відкриті складські площадки загального призначення (готової продукції, сировини, напівфабрикатів та матеріалів) повинні від¬повідати вимогам СНиП 2.11.01-85 та СНиП 2.01.02-85*.1.2. Склади для зберігання балонів, заповнених газами, повинні відповідати вимогам Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, та Правил…

Поиск по сайту

Рекомендуемые материалы