Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Вимоги безпеки до кондитерських виробництв.

Вимоги безпеки до кондитерських виробництв Карамельне та ірисне виробництво 1.1. Охолоджуючий барабан повинен мати приймальний бункер, ємкість якого виключає переповнення машини карамельною або ірисною масою при встановленій продуктивності машини. Зубчаті колеса охолоджувальних машин повинні мати знімні ґратчасті огородження з двома електроблокіровками, розташованими по діагоналі огородження. 1.2. Робоча плита охолоджувального столу для карамельної маси повинна бути […]

Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Вимоги безпеки до устаткування кондитерських виробництв (галузеві)

Частина (галузева)1. Вимоги безпеки до устаткування кондитерських виробництв1.1. Устаткування для подрібнення, просіювання та змішування сировини та напівфабрикатів 1.1.1. Дробильно-розмельне устаткування повинне розміщуватись в ізольованому приміщенні. Місця виділення пилу (транспортування, пересипання) повинні обладнуватись місцевими відсмоктувачами з наступним очищенням запиленого повітря перед викиданням у атмосферу. Приміщення повинне щозміни прибиратись. Періодичність прибирання пилу встановлюється конкретно для кожної ділянки, […]

Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Конвеєри

Конвеєри1.1. Будова конвеєрів усіх типів повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.2.022-80.1.2. Конвеєри, що застосовуються для транспортування запилених вантажів, повинні бути закриті суцільним кожухом та обладнані місцевою витяжною вентиляцією з наступним очищенням повітря.1.3. У місцях передачі вантажу, що транспортується, з одного конвеєра на інший (або на машину) повинні бути пе-редбачені пристрої, що виключають падіння вантажу з конвеєра […]

Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Вантажно — розвантажувальны роботи.

ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ1. Загальні вимоги 1.1. Вантажно-розвантажувальні роботи повинні вико-нуватись відповідно з вимогами ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.002-75, нормативно-технічної документації, затвердженої органами Держнаглядохоронпраці, а також цих Правил.1.2. Транспортні та вантажопідйомні засоби та механізми повинні відповідати ГОСТ 12.2.003-91.1.3. Електроустаткування, монтаж електричних ланцюгів та заземлення транспортних та вантажопідйомних засобів повинні відповідати вимогам Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правил […]

Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Робота з переносним електроінструментом

1. Захист будівель та споруд від блискавки 1.1. Відповідно призначень будівель та споруд необхідність виконання захисту від блискавки і вторинних її проявів та його категорія, а при використанні стержневих та тросових блискавковідводів — тип зони захисту повинні визначатись у відповідності з вимогами РД 34.21.122-87.1.2. Як заземлювачі захисту від блискавки можуть використовуватись всі рекомендовані ПУЕ заземлювачі […]

Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Захисні заходи електробезпеки від ураження електричним струмом

Захисні заходи електробезпеки від ураження електричним струмом1.1. Для захисту людей від ураження електричним струмом при пошкодженні ізоляції повинен бути застосований, у крайньому разі, один з наступних захисних заходів: заземлення, занулення, захисне вимкнення, розподільчий трансформатор, мала напруга, подвійна ізоляція, вирівнювання потенціалів.1.2. Заземлення чи занулення електроустановок слід виконувати:— при напрузі 380 В і вище змінного струму та 440 […]

Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Електробезпека.

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА1. Загальні вимоги 1.1. Електробезпека електроустановок споживачів, які щойно будуються або реконструюються, повинна відповідати вимогам ПУЕ.Електроустановки споживачів, що експлуатуються, повинні відповідати вимогам Правил технічної експлуатації електро-установок споживачів і Правил техники безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів, а також діючих стандартів безпеки праці та інших нормативних документів. 1.2. Новозбудовані електроустановки та такі, що реконструюються, повинні бути […]

Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Вимоги до посудин,які працюють під тиском

ВИМОГИ ДО ПОСУДИН, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ НЕ БІЛЬШЕ 0.07 МПА (0.7 КГС/КВ.СМ)1. Загальні вимоги 1.1. Технічний нагляд та експлуатація посудин, які працюють під тиском не більше 0.7 кгс/кв.см, повинні здійснюватись у відповідності з інструкцією , затвердженою власником. 1.2. Посудини повинні виготовлюватись на підприємствах, що мають технічні засоби, які забезпечують якісне їх виготовлення у відповідності […]

Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Монтаж та ремонт технологічного устаткування

Монтаж та ремонт технологічного устаткування 1.1. Монтажні роботи з установлення технологічного устаткування та ремонтні роботи повинні відповідати вимогам СНиП 3.05.05-84, СНиП III—4—80, стандартам та технічним умовам. 1.2. Монтажні та ремонтні роботи повинні виконуватись у відповідності з проектом виконання цих робіт (ПВР), затвердженим власником підприємства. 1.3. При необхідності використання вантажопідйомних засобів під час монтажу, транспортування, зберігання […]

Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Вимоги до улаштування та експлуатації систем водопостачання та каналізації

Вимоги до улаштування та експлуатації систем водопостачання та каналізації 1. Загальні вимоги 1.1. Водопостачання та каналізація будівель і споруд підприємств повинні бути виконані у відповідності з вимогами СНиП 2 04 0ї 85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.03-85 іГОСТ 12.3.006-75. 1.2. В vcix типах будівель, які зводяться у каналізованих районах, слід передбачати системи внутрішнього водопостачання та каналізації. […]