Пожарная безопасноть. Основные документы

                                   ПЕРЕЛІК

 

основних документів з питань пожежної безпеки для підприємств, установ та організацій

 

 

N п/п

          Найменування документа

Нормативний акт з питань пожежної безпеки, яким передбачається необхідність розробки документу та яким визначені: порядок узгодження, затвердження і форма документу

 

 

  1

 

Наказ (накази) про призначення відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.3.2.

 

   2

 

Наказ (або відповідне положення) про порядок проходження працівниками спеціального навчання, інструктажів і перевірки знань з питань пожежної безпеки

 

Закон України “Про пожежну безпеку” ст. 8.

Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (Додаток N2 до Правил пожежної безпеки в Україні) п.1.6., 3.3.

 

   3

 

Програма для проведення вступного протипожежного інструктажу

 

Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (Додаток N 2 до Правил пожежної безпеки в Україні) п.2.2., 2.4.

  

   4

 

Програма для проведення первинного протипожежного інструктажу

 

Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (Додаток N 2 до Правил пожежної безпеки в Україні) п.2.3., 2.4.

 

   5

 

Перелік питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів

 

Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (Додаток N 2 до Правил пожежної безпеки в Україні) п.2.5., додаток N 1.

 

   6

 

Перелік питань для перевірки знань по результатах первинного, повторного та позапланового протипожежних інструктажів

 

Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (Додаток N 2 до Правил пожежної безпеки в Україні) п.2.10.

 

   7

 

Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки

 

Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (Додаток N 2 до Правил пожежної безпеки в Україні) п.2.12., додаток N 2.

  

   8

 

Програми спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму)

 

Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (Додаток N 2 до Правил пожежної безпеки в Україні) п.3.4., 3.5., додаток N 3.

  

   9

 

Наказ про утворення комісії для прийняття заліків за результатами проходження пожежно-технічного мінімуму

 

Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (Додаток N 2 до Правил пожежної безпеки в Україні) п.3.8.

 

  10

 

Протоколи приймання заліків за результатами проходження пожежно-технічного мінімуму

 

Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (Додаток N 2 до Правил пожежної безпеки в Україні) п.3.8.

 

  11

 

Посвідчення про проходження спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму)

 

Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (Додаток N 2 до Правил пожежної безпеки в Україні) п.3.9., додаток N 4.

 

  12

 

Наказ про утворення комісії для проведення перевірки знань з питань пожежної безпеки

 

Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (Додаток N 2 до Правил пожежної безпеки в Україні) п.3.12., 3.13.

 

  13

 

Перелік питань для перевірки знань з питань пожежної безпеки

 

Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (Додаток N 2 до Правил пожежної безпеки в Україні) п.3.14.

 

  14

 

Протоколи результатів перевірки знань з питань пожежної безпеки

 

Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (Додаток N 2 до Правил пожежної безпеки в Україні) п.3.15.

 

 15

 

Експертний висновок (експертні висновки) щодо правильності і повноти виконання протипожежних вимог діючих нормативних актів у проектно-кошторисній документації на будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення об’єктів виробничого та іншого призначення, впровадження нових технологій

 

Закон України “Про пожежну безпеку” ст.10.

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.2.7

 

Настанова з організації роботи органів державного пожежного нагляду, яка затверджена наказом МВС України від 15.01.2001 N 28, — додатки 13, 14.

 

 

 

 16

 

Дозвіл (дозволи)  на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових та інших об’єктів, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень, будівель та споруд

 

Закон України “Про пожежну безпеку” ст.10.

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.2.8.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001р. N 150 “Про затвердження порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень”

 

 17

 

Сертифікат (сертифікати) відповідності на усі види пожежної техніки та протипожежного устаткування, що застосовуються для запобігання пожежам та для їх гасіння.

 

Закон України “Про пожежну безпеку” ст.11.

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.2.9.

 

 

 

 18

 

Копії ліцензії (ліцензій) на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення*

 

Закон України “Про пожежну безпеку” ст.11.

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.2.10.

 

 

19

 

Обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.3.2.

 

20

 

Накази (інструкції), якими повинен бути встановлений відповідний

     протипожежний режим, у тому числі визначені:

 

          можливість (місце) паління, застосування відкритого вогню, побутових нагрівальних приладів;

          порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних  робіт    тому  числі зварювальних);

          правила проїзду та стоянки транспортних засобів;

          місця для зберігання і допустима кількість  сировини,  напівфабрикатів та готової продукції,  які можуть одночасно знаходитися у

     виробничих приміщеннях і на території (у місцях зберігання);

          порядок прибирання горючого пилу  й  відходів,  зберігання  про—масленого  спецодягу  та шмаття,  очищення повітроводів

     вентиляційних  систем від горючих відкладень;

          порядок відключення від мережі електрообладнання в разі пожежі;

          порядок огляду  й  зачинення  приміщень після закінчення роботи;

          порядок проходження  посадовими  особами  навчання  й  перевірки  знань з питань пожежної безпеки,  а також проведення  з

     працівниками  протипожежних  інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з  призначенням відповідальних за їх проведення;

          порядок організації   експлуатації   і   обслуговування  наявних  технічних засобів протипожежного захисту (протипожежного

     водопроводу,  насосних станцій,  установок пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вогнегасників тощо);

          порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та  оглядів  електроустановок,  опалювального,  вентиляційного,

     технологічного та  іншого інженерного обладнання;

          дії працівників у разі виявлення пожежі;

          порядок  збирання   членів   добровільної  пожежної  дружини  та  відповідальних посадових  осіб  у  разі  виникнення  пожежі,

     виклику  вночі, у вихідні й святкові дні.

 

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.3.3.

 

  21

 

Загальнооб’єктова інструкція про заходи пожежної безпеки

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.3.4.

 

  22

 

Інструкції про заходи пожежної безпеки для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень (дільниць, цехів, складів, майстерень, лабораторій тощо)

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.3.4

 

  23

 

Плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.3.5.

 

  24

 

Інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.3.5.

 

  25

 

Інструкція для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових тощо), у якій визначені їхні обов’язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання засобів пожежної сигналізації та автоматичного пожежегасіння, а також хто з посадових осіб адміністрації має викликатися в нічний час у разі пожежі.

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.3.11.

 

  26

 

Список (для працівників охорони) посадових осіб підприємства із зазначенням їх домашньої адреси, службового і домашнього телефонів

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.3.5.

 

  27

 

Заяви працівників на вступ до добровільної пожежної дружини

 

Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затверджене наказом МВС України від 27 вересня 1994р.   N 521, п.3.2.

 

  28

 

Наказ про зарахування у члени добровільної пожежної дружини

 

Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затверджене наказом МВС України від 27 вересня 1994р.   N 521, п.3.2.

 

  29

 

Табель обов’язків членів добровільної пожежної дружини щодо запобігання пожежі та на випадок її виникнення

 

Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затверджене наказом МВС України від 27 вересня 1994р.   N 521, п.3.7.

 

  30

 

Табель обов’язків бойової обслуги добровільної пожежної команди*

 

Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затверджене наказом МВС України від 27 вересня 1994р.   N 521, п.3.7, додатки N 1,2.

 

  31

 

Програма підготовки членів добровільної пожежної дружини (команди)

 

Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затверджене наказом МВС України від 27 вересня 1994р.   N 521, п.3.8, додаток N 3.

 

  32

 

Документи про особисте страхування за рахунок підприємства членів добровільної пожежної дружини (команди)

 

Закон України “Про пожежну безпеку” ст.30

Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затверджене наказом МВС України від 27 вересня 1994р.   N 521, п.5.6.

Положення про порядок і умови обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995р. N 232

 

  33

 

Рішення трудового колективу про створення пожежно-технічної комісії

 

Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджене наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N521, п.1.4.

 

  34

 

Наказ про встановлення персонального складу пожежно-технічної комісії та порядок її роботи

 

Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджене наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N521, п.1.4.

 

  35

 

Положення про пожежно-технічну комісію підприємства

 

Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджене наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N521, п.1.4.

 

  37

 

Плани роботи пожежно-технічної комісії

 

Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджене наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N521, п.3.3.

 

  36

 

Протоколи засідань пожежно-технічної комісії

 

Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджене наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N521, п.3.4.

 

  37

 

Акти перевірок протипожежного стану приміщень та споруд підприємства пожежно-технічною комісією

 

Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджене наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N521, п.3.5, додаток .

 

  38

 

Звіти про роботу пожежно-технічної комісії

 

Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджене наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N521, п.3.7.

 

  39

 

Акти заміру опору ізоляції електричних мереж та електроустановок

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.5.1.34.

 

  40

 

Інструкція про порядок дій чергового (оперативного) персоналу на випадок появи сигналів про пожежу або несправність в установках пожежної сигналізації або автоматичних установках пожежогасіння

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.6.1.7.

 

  41

 

Наказ або розпорядження адміністрації, яким мають бути призначені:

       — особа, яка відповідальна за експлуатацію установок пожежної

автоматики;

     — обслуговуючий персонал, що здійснює технічне обслуговування

та ремонт установок пожежної автоматики;

     — оперативний    (черговий)    персонал   для   контролю   за

працездатним станом  установок  пожежної  автоматики  (оперативний

персонал    для  щоденного  контролю;  черговий  персонал    для цілодобового).

 

Правила технічного утримання установок пожежної автоматики (затверджені наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.5.1.

 

  42

 

Письмові повідомлення  для інформування місцевого органу державного пожежного нагляду і керівника підприємства про всі випадки відмов та спрацювань установок пожежної автоматики

 

Правила технічного утримання установок пожежної автоматики (затверджені наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.5.6, додаток 1.

 

  43

 

Журнал перевірки знань персоналу, який обслуговує установки пожежної автоматики

 

Правила технічного утримання установок пожежної автоматики (затверджені наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.6.4, додаток 4.

 

  44

 

Журнал перевірки знань оперативного (чергового) персоналу

 

Правила технічного утримання установок пожежної автоматики (затверджені наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.6.9, додаток 5.

 

  45

 

В   особи,  яка  відповідає  за  експлуатацію  установок

пожежної автоматики на підприємстві,  обов’язково  має  бути  така

експлуатаційна та технічна документація:

     а) проектна та технічна документація на установку;

     б) акт обстеження у випадках, обумовлених ДБН В.2.5-13-98;

     в) акт приймання-здавання установки до експлуатації;

     г) паспорти  та  інструкції  з  експлуатації  на  обладнання,

прилади та  технічні  засоби  пожежної  автоматики,  що  викладені

українською або російською мовами;

     ґ) відомість змонтованого  обладнання,  вузлів,  приладів  та

засобів автоматизації;

     д) акт   зарядки    установок    газового    і    порошкового

пожежогасіння;

     е) опис  алгоритму  (порядку)  функціонування  установки,   у

складі  якої є технічні засоби на базі мікропроцесорних пристроїв,

з можливістю перепрограмування їх роботи;

     є) копії сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання

приладів і обладнання установок пожежної автоматики та  вогнегасні

речовини,   які  видані  Державним  центром  сертифікації  виробів

протипожежного призначення  при  МВС  України  або  іншим  органом

сертифікації, що акредитований у системі Укрсепро;

     ж) дозвіл місцевого органу державного  пожежного  нагляду  на

обслуговування   установок  пожежної  автоматики  власними  силами

підприємства або договір на технічне обслуговування цих  установок

спеціалізованою  організацією і копія ліцензії на проведення робіт

протипожежного  призначення,  яка  надана   вказаній   організації

Головним управлінням Державної пожежної охорони МВС України;

     з) матеріали повірки  засобів  вимірювання  та  свідоцтва  на

посудини, що працюють під тиском.

 

 

Правила технічного утримання установок пожежної автоматики (затверджені наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.7.1.

 

  46

 

У приміщенні диспетчерського пункту  (пожежного  поста),

де постійно знаходиться оперативний (черговий) персонал,  має бути

така експлуатаційна та технічна документація:

     а) інструкція з експлуатації установки;

     б) журнал  обліку   технічного   обслуговування   і   ремонту

(планового   та   позапланового)   установки  пожежної  автоматики

(додаток 2);

     в) журнал    обліку    санкціонованих   та   несанкціонованих

спрацьовувань   (відмов,   несправностей)    установок    пожежної

автоматики (додаток 3);

     г) перелік регламентних  робіт  з  технічного  обслуговування

установки (додаток 6);

     ґ) графік чергувань оперативного (чергового) персоналу;

     д) посадові інструкції та інструкції з охорони праці;

     е) план-графік технічного обслуговування  установок  пожежної

автоматики (додаток 7);

     є) журнал обліку вогнегасної речовини;

     ж) журнал   здавання      приймання   чергувань  оперативним

(черговим) персоналом (додаток 8);

     з) план-схема  об’єкта  з зазначенням захищуваних приміщень і

розміщення приладів установок пожежної автоматики.

 

 

Правила технічного утримання установок пожежної автоматики (затверджені наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.7.2, додатки 2,3,6,7,8

 

  47

 

Інструкція про порядок дій та евакуації осіб, які працюють у приміщеннях, що захищаються установками об’ємного пожежегасіння (газового, аерозольного і порошкового), у разі надходження сигналу про спрацювання установки

 

Правила технічного утримання установок пожежної автоматики (затверджені наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.7.3.

 

  48

 

Перелік технічних характеристик щодо визначення параметрів працездатності установок пожежної автоматики

 

Правила технічного утримання установок пожежної автоматики (затверджені наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.8.12, додаток 9.

 

  49

 

Дефектна відомость

 

Правила технічного утримання установок пожежної автоматики (затверджені наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.8.12, додаток10.

 

  50

 

Договір про виконання робіт з обслуговування установок пожежної автоматики

 

Правила технічного утримання установок пожежної автоматики (затверджені наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.8.15.

 

  51

 

Розрахунок вартості робіт за рік з технічного обслуговування установок пожежної автоматики

 

Правила технічного утримання установок пожежної автоматики (затверджені наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.8.15, додаток 11.

 

  52

 

Акт технічного обстеження установки пожежної автоматики

 

Правила технічного утримання установок пожежної автоматики (затверджені наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.9.7, додаток 12.

 

  53

 

Інструкція з експлуатації системи оповіщення про пожежу

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.6.2.3.2.

 

  54

 

Журнал обліку технічного обслуговування внутрішніх пожежних кранів

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.6.3.2.6.

 

  55

 

Інструкція про порядок увімкнення насосів-підвищувачів

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.6.3.3.1.

 

  56

 

Журнал реєстрації результатів перевірок надійності переведення пожежних насосів з основного на резервне електропостачання

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.6.3.3.4.

 

  57

 

Регламенти технічного обслуговування вогнегасників

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.6.4.18.

 

  58

 

Інструкції з експлуатації вогнегасників

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.6.4.20.

 

  59

 

Спеціальний план розміщення транспортних засобів з описанням черговості та порядку евакуації в разі виникнення пожежі (для приміщення та майданчиків із зберіганням  понад 25 одиниць транспорту)

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.7.8.2.

 

  60

 

Графік перевірки опору заземлювальних пристроїв

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.7.10.2.19.

 

  61

 

Наряди-допуски на проведення вогневих робіт

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.8.1.1.3, додаток N 5.

 

  62

 

Наряди-допуски на проведення робіт, пов’язаних з монтажем конструкцій з горючими утеплювачами або застосуванням горючих утеплювачів

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.8.4.32.

 

  63

 

Пам’ятки про правила пожежної безпеки та поведінку людей для громадян України та іноземних громадян (відповідними мовами), які мешкають у готелі.

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.7.1.1, 7.1.2.

 

  64

 

Плани індивідуальної евакуації у кожному номері та для кожного поверху

 

Правила пожежної безпеки в Україні п.7.1.1.

 

 

 Примітка :  1. Частина документів, зазначених у Переліку розробляється за наявності об’єктів та суб’єктів, на які вони розповсюджуються (систем пожежної автоматики, оповіщення, добровільних пожежних дружин, охорони тощо).

                                2. Пункти 63,64 стосуються готелів.

 

 

    Даний перелік може бути доповнено додатковими  необхідними документами, передбаченими вимогами відомчих, галузевих та інших  нормативних актів з питань пожежної безпеки.

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *