Рубрики
Для кондитерского бизнеса

Разрешительные документы на производство и реализацию пищевых продуктов

 

Органы государственной санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) в Украине занимаются разрешительными процедурами в области согласования предоставления земельных участков под строительство, согласования размещения производственных объектов, предоставления разрешений на осуществление отдельных видов деятельности, утверждения проектной документации на строительство и реконструкцию, согласования разработки, изготовления и использования новых машин, механизмов, оборудования и новых технологий, предоставления заключений на реализацию и использование продукции иностранного производства, предоставления заключений на разработку и производство новых видов пищевых продуктов, внедрение новых технологических процессов их производства и обработки, предоставление разрешений на производство, хранение, транспортировку, использование продуктов биотехнологии и других биологических агентов.

Какие заключения будет выдавать СЭС?

Минздрав Украины приказом от 28.09.2006 г. № 647 утвердил Перечень документов и заключений, которые выдаются учреждениями и заведениями государственной санитарно-эпидемиологической службы. 

В Перечень включены следующие документы:

  • заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы на продукцию и нормативную документацию или объект (формы, утвержденные приказом Минздрава Украины от 09.10.2000 г. № 247);
  • заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы о соответствии имеющихся помещений, материально-технической базы требованиям санитарных норм и правил, которое прилагается к заявлению о выдаче лицензии для отдельного вида хозяйственной деятельности (согласно требованиям постановления КМУ от 04.07.2001 г. № 756);
  • заключение на проект строительства (реконструкции) (форма № 303/о);
  • согласование проекта землеустройства по отводу земельного участка (оформляется отдельным письмом) и проекта отвода земельного участка (301/о);
  • санитарный паспорт объекта, транспортного средства (выдача или согласование);
  • свидетельство об аттестации лабораторий предприятий и организаций на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда;

Минздрав обязал главных государственных санитарных врачей СЭС всех уровней прекратить выдавать заключения и документы, не предусмотренные этим приказом.

ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ СЕС НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

За даними Держкомстату, більша частина малих і середніх підприємств України — це підприємства харчової промисловості та сфери послуг, які мусять одержувати відповідні дозволи від СЕС.

Від жовтня 2005 року, відповідно до закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», виробники харчових продуктів мають одержувати два дозвільні документи —декларацію виробника та експлуатаційний дозвіл.

№ з/п

Назва документу

Вид діяльності, на який СЕС видає дозвіл

1.

Декларація виробника

Виробництво та впровадження в обіг усіх харчових продуктів, зокрема:
• нових харчових продуктів
• допоміжних засобів і матеріалів для виробництва харчових продуктів
• харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів, дієтичних і харчових добавок
• харчових продуктів, завезених в Україну вперше

2.

Експлуатаційний дозвіл для потужностей

Виробництво та впровадження в обіг споруд, приміщень, будинків, обладнання й інших засобів, серед них і транспортних

Починаючи від 28 жовтня 2005 року, коли набув чинності закон «Про безпечність та якість харчових продуктів», ветеринарна служба здійснює нагляд за такими видами продукції:

• необроблені харчові продукти тваринного походження на об’єкті, де їх виробляють;

• усі рослинні продукти, сільськогосподарська продукція та необроблені харчові продукти тваринного походження на сільськогосподарських ринках.

Отже, ветеринарна служба має повноваження приходити з такими перевірками:

• перевірка необроблених харчових продуктів тваринного походження на об’єктах, де їх виготовляють;

• перевірка всіх рослинних продуктів, сільськогосподарської продукції з відповідним маркуванням та не оброблених харчових продуктів тваринного походження на ринках. ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ. Раніше санітарно-епідеміологічна служба на кожну партію плодово-овочевої, плодово-ягідної та баштанної продукції і продовольчої сировини видавала гігієнічний сертифікат. Після 28 жовтня 2005 року такого документу вже не потрібно одержувати.

СЕС має повноваження здійснювати контроль тільки за готовими харчовими продуктами. Натомість нагляд за безпекою та якістю сировини покладено на ветеринарну службу.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВИРОБНИКА

Декларація виробника — це документ, що його видає виробник харчової продукції. Таким документом виробник підтверджує, що харчова продукція є безпечною для споживачів і відповідає вимогам санітарного законодавства. Водночас виробник дає гарантії, що його продукція має саме такі якісні характеристики, які він вказав у декларації. ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ. За нормами закону «Про безпечність і якість харчових продуктів», ухваленого 6 вересня 2005 року, від постачальників харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів і матеріалів для виробництва (переробки) харчових продуктів обов’язково потрібно одержувати декларацію виробника.

За 30 днів перед тим як вперше впроваджувати в обіг в Україні харчові продукти,підконтрольні санітарній службі, виробник або продавець (постачальник) мусить повідомити про це головному державному санітарному лікареві України і подати йому декларацію виробника.

Виробник мусить мати документальні докази, що підтверджують його декларацію. За такі докази правлять, зокрема, протоколи вимірювань, досліджень, що їх провела акредитована лабораторія, а також документи про впровадження на виробництві систем HACCP або аналогічних систем, які гарантують безпечність і якість виготовлених товарів. Підтверджувати дійсність декларації можуть і експлуатаційні дозволи, документи про результати державного контролю та державного нагляду санітарної чи ветеринарної служби. Виробник мусить видавати декларацію виробника на такі об’єкти, впроваджуючи їх в обіг:

• сільськогосподарська продукція, призначена для споживання людини;
• харчові продукти та добавки;
• ароматизатори або допоміжні матеріали для переробки.

Такий документ, виданий щодо серійного виробництва, має містити дані про партії продукції. У декларації виробника, яка стосується до окремої партії товару, потрібно вказати назву чи номер конкретної партії.

Форми декларації виробника офіційно ще не затверджено, проте вона мусить містити такі дані:

1) назва та адреса виробника;

2) назва харчового продукту (добавка, ароматизатор, допоміжний матеріал для переробки тощо);

3) свідчення про відповідність санітарним заходам, технічним регламентам або стандартам та перелік умов, за яких такої відповідності виробник дотримуватиметься (умови транспортування, зберігання, обігу і т. ін.);

4) дата видачі, ім’я, підпис та посада особи, яка видала декларацію виробника;

5) для продуктів, вироблених в Україні, — реєстраційний номер, наданий виробникові після отримання експлуатаційного дозволу відповідно до статті 22 закону «Про безпечність та якість харчових продуктів».

Законодавство містить вимогу про те, що декларацію виробника мають підтверджувати такі докази:

 протоколи вимірів, досліджень, що їх здійснила акредитована лабораторія;
• документи про впровадження на виробництві систем якості;
• експлуатаційні дозволи;
• документи про результати державного контролю та нагляду СЕС і ветеринарної служби.

Одержати будь-який з-поміж перелічених документів можна лише після того, як орган СЕС видав висновок за результатами експертизи. ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ. Експертизі підлягає кожний об’єкт, використовуваний для виробництва харчової продукції (будинок, споруда, обладнання, технології, інші засоби, зокрема транспортні, функціональні продукти, дієтичні та харчові добавки, ароматизатори тощо). За результатами експертизи на кожний об’єкт видають окремий висновок СЕС (експлуатаційний дозвіл на виробничі потужності, висновок на харчовий продукт і т. ін.).

Подавати декларацію виробника головному державному санітарному лікареві можна щойно після того, як буде проведена експертиза СЕС. Тож виробник має вдатися до таких кроків:

• звернутися до органу СЕС з заявою щодо проведення експертизи;

• одержати експертний висновок СЕС щодо кожного об’єкту, використовуваного для виробництва харчової продукції;

• видати декларацію на певний вид продукції на підставі отриманого висновку СЕС;

• подати декларацію виробника головному державному санітарному лікареві України разом з повідомленням про впровадження своєї продукції в обіг.

Щоб отримати експертний висновок, виробник подає заяву до Міністерства охорони здоров’я, яка мусить містити інформацію про те, що харчовий продукт:

• не становить загрози для споживача;
• не вводить споживача в оману;
• не відрізняється від харчових продуктів, які він замінює, настільки, щоб його споживання несприятливо вплинуло на споживача.

Експертний висновок СЕС видає протягом 90 робочих днів від моменту подання заяви на експертизу. Висновок має містити таку інформацію:
• умови використання продукту;
• призначення та специфікації харчового продукту;
• всі необхідні вимоги до забезпечення продукту етикетками.

Припустімо, СЕС, провівши експертизу, забороняє виробникові впроваджувати в обіг новий харчовий продукт. У такому разі заявник може оскаржити експертний висновок в головного державного санітарного лікаря України протягом 30 днів після одержання цього висновку або в суді.

НОВІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ

Новий харчовий продукт — це харчовий продукт (а також його інгредієнти), який ще не виходив на споживчий ринок України, тому що цей харчовий продукт:

• має нову або цілеспрямовано модифіковану первісну молекулярну структуру;

• містить генетично модифіковані органічні речовини;

• виготовлений з генетично модифікованих організмів, але їх не містить;

• містить мікроорганізми, гриби, водорості або є виділений з них;

• містить рослини та інгредієнти харчових продуктів, одержані з тварин, або є виділений з них, за винятком харчових продуктів чи їхніх інгредієнтів, які отримано традиційними методами розведення тварин, якщо такі продукти зарекомендували себе як безпечні для споживання;

• вироблений завдяки застосуванню раніше не використовуваного виробничого процесу, який може спричинити істотні зміни у складі та структурі харчових продуктів або інгредієнтів цих харчових продуктів і вплинути на їхню поживну цінність, обмін речовин або рівень небезпечних чинників.

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.