Форма заявления на разрешение

  Начальнику Державного управління охорони      

 навколишнього природного середовища в м.Києві
  

 ЗАЯВА

Відповідно до статті 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
прошу видати ________________________________________________________________________
 (назва документа дозвільного характеру)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 (об’єкт, на який видається документ)
_____________________________________________________________________________________
 (місцезнаходження (адреса) об’єкта, на який видається документ)
_____________________________________________________________________________________
 (вид діяльності згідно з КВЕД)
_____________________________________________________________________________________
 (у давальному відмінку повне найменування юридичної особи / ім’я, по батькові та прізвище
_____________________________________________________________________________________
 фізичної особи — підприємця)
_____________________________________________________________________________________
 (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,
_____________________________________________________________________________________
 ідентифікаційний номер фізичної особи — підприємця, платника податків та інших обов’язкових платежів)
_____________________________________________________________________________________
 (ім’я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи / фізичної особи — підприємця / уповноваженої особи)
_____________________________________________________________________________________
 (місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи — підприємця)

________________
(телефон)

________________
(телефакс)

«___» ____________ 2011р.

_________________________________________
 (підпис керівника юридичної особи / фізичної
  особи — підприємця, уповноваженої особи)

Документи, що додаються до заяви:___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Заповнюється  державним адміністратором:

«___» ____________ 2011р.
 (дата надходження заяви)

____________________
 (підпис)

Реєстраційний номер ________________

 О.В.Дяченко
 (ініціали та прізвище державного адміністратора) 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *