Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Територія підприємства.

Територія підприємства.ТЕРИТОРІЯ ПІДПРИЄМСТВА
1. Благоустрій території підприємства

1.1. Планування території підприємства повинне забезпечувати найбільш сприятливі умови для виробничого процесу та праці, здійснюватися у відповідності з вимогами чинних будівельних норм та правил.

1.2. На території вибухопожежонебезпечних та пожежо-небезпечних об’єктів, а також в місцях зберігання та переробки горючих матеріалів застосування відкритого вогню не дозволяється.

1.3. На дільницях території підприємства, де можливі скупчення горючих парів та газів, проїзд автомашин, тракторів, мотоциклів та іншого транспорту не дозволяється. Про це повинні сповіщати вивішені у визначених місцях відповідні написи (покажчики).

1.4. Охолоджувальні стави, водойми, шламовідстойники тощо слід розміщувати так, щоб у випадку аварії рідина при розтіканні не загрожувала затопленням підприємству або іншим промисловим, житловим і громадським будівлям і спорудам.

1.5. Гаражі на підприємстві слід передбачати лише для спеціалізованої техніки (рятувальної і пожежної служб, аварійної техдопомоги). При відсутності в районі будівніцтва автомобільних господарств по обслуговуванню підприємств допускається передбачати для підприємств гаражі не менше, ніж на 15 вантажних автомашин.

1.6. Улаштування відвалів, накопичувачів відходів підприємства допускається лише при обгрунтуванні неможливості їх утилізації. Ділянки для них слід відводити за межами підприємств та II поясу зон санітарної охорони підземних вододжерел.

1.7. Для збирання і тимчасового зберігання відходів виробництва і сміття повинні бути влаштовані водонепроникні, зі щільними накривками збірники ємкістю не більше дводенного накопичення відходів.
Розміщення сміттєзбірників допускається на відстані не менше 25 м від виробничих і складських приміщень на асфальтованих або бетонованих майданчиках, що перевищують габарити основи збірників на 1.0 м з усіх боків. Видалення відходів повинно проводитись спеціальним транспортом у встановлений термін.

1.8. Для вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві повинні споруджуватись постійні чи тимчасові вантож- норозвантажувальні майданчики (платформи, естакади) висотою на рівні підлоги вагону або кузова автомашини, а для рідких продуктів (мазут, спирт тощо) — зливно-наливні пристрої.

1.9. Огороджування території підприємства слід виконувати у відповідності зі СН 441-72. Вхід стороннім особам на територію підприємства не дозволяється.

1.10. В’їздні (виїздні) ворота повинні легко відчинятися, мати запори, що виключають можливість їх самочинного відкривання та закривання, і сигналізацію, що попереджує про рух транспорту.

1.11. Головні проїзди, пішохідні доріжки, а також майданчики перед експедиціями і складами повинні мати тверде покриття.

1.12. Пішохідні доріжки повинні бути якомога коротшими, з щонайменшою кількістю перетинів з внутрішньозаводськими коліями, ширина доріжок тротуару повинна бути не менше 1.5 м. При інтенсивності пішохідного руху менше 100 чоловік за годину в обох напрямках допускається влаштування тротуарів шириною 1.0 м.

1.13. При розміщенні тротуарів поряд або на спільному з автомобільною дорогою земляному полотні вони повинні бути відділені від дороги роз’єднувальною смугою шириною не менше 0.8 м. Розташування тротуарів впритул до проїзної частини автомобільної дороги допускається лише під час реконструкції підприємства.
При приляганні тротуару до проїзної частини тротуар повинен бути на рівні верху бортового каменя, але не менше ніж на 0.15 м вище проїзної частини.

1.14. Для переходу каналів і траншей повинні бути встановлені містки шириною не менше 0.8 м, огороджені поруччям висотою не менше 1.0 м з суцільною зашивкою знизу на висоту 0.15 м. Підходи до містків повинні бути вільними і темної пори доби освітлюватись.

1.15. Заглиблені резервуари, колодязі, люки повинні бути закриті надійними накривками врівень з прилеглою територією, а під час проведення ремонтних робіт повинні бути огороджені.
Відкриті заглибини (котловани, траншеї, ями) повинні мати огорожі висотою 1.0 м з суцільною зашивкою знизу на висоту 0.15 м; тимчасово відкриті колодязі повинні бути огороджені або закриті щитами з встановленням попереджувальних (заборонних) переносних знаків безпеки і освітлюватись темної пори доби.

1.16. Територія підприємства повинна бути рівною, мати необхідні нахили і пристрої для відведення атмосферних і поливальних вод. Вільні ділянки території повинні бути озеленені. З настанням темряви територія підприємства повинна освітлюватись.

1.17. Територія підприємства повинна бути обладнана спеціальними майданчиками для зберігання пального, сировини, допоміжних матеріалів та устаткування з урахуванням вимог правил безпеки і санітарних норм. Тверде паливо повинно зберігатися згідно з вимогами п.7.10.6. Правил пожежної безпеки в Україні.

1.18. Розміщувати житлові будинки, ясла, дитячі садки, школи, клуби або використовувати для цих потреб приміщення, розташовані на території підприємства, а також в санітарно-захисній зоні, не дозволяється.

1.19. Не дозволяється прибудовувати побутові, допоміжні і адміністративні приміщення до будівель з вибухопо-жежонебезпечними виробництвами і розміщувати їх в небезпечній зоні діяння ударної хвилі під час вибуху.

1.20. Будівництво тимчасових будівель і споруд на території виробничої зони діючого підприємства не дозволяється.

1.21. Будівельний майданчик на території підприємства для запобігання доступу сторонніх осіб повинен бути огороджений. У випадку неможливості влаштування огорожі він повинен бути позначений відповідними знаками і написами.

1.22. Прибирання території повинно проводитись щоденно: влітку для запобігання запилення її слід регулярно поливати; взимку проїзди і проходи повинні систематично очищуватись від снігу і льоду, посипатись піском.

1.23. Прокладання (розміщення) газопроводів і інших підземних комунікацій повинно бути означене розпізнавальними знаками і нанесене на генплані підприємства.

2. Автомобільні проїзди та залізничні колії

2.1. Рух транспорту на підприємстві повинен бути організований за схемою маршрутів руху транспортних та пішохідних потоків з вказаними на ній поворотами, зупинками, виїздами, переходами тощо. Схема маршрутів руху повинна бути вивішена в місцях стоянки транспорту, перед в’їздами на територію підприємства і в інших необхідних для цього місцях.

2.2. Територія підприємства повинна бути обладнана дорожніми знаками, покажчиками швидкості руху транспорту за ГОСТ 10807-78 і знаками безпеки за ГОСТ 12.4.026-76. Необхідна кількість дорожніх знаків і покажчиків і місця їх встановлення повинні обґрунтовуватись схемою организації руху транспортних і пішохідних потоків.

2.3. Вантажопотоки на заводському подвір’ї не повинні мати зустрічних і, по можливості, перехресних напрямків.

2.4. Внутрішньозаводські автодороги повинні відповідати вимогам СНиП 2.05.02-85 і СНиП 2.05.07-91.
Експлуатація, утримання та ремонт автотранспорту має відповідати вимогам Правил охорони праці на автомобільному транспорті.

2.5. До всіх будівель і споруд підприємства повинен бути забезпечений вільний доступ. Протипожежні розриви між будівлями не дозволяється захаращувати і використовувати для складування матеріалів, устаткування і для стоянки автотранспорту.

2.6. Закриття окремих ділянок доріг допускається з дозволу власника підприємства після попереднього узгодження з місцевими органами пожежного нагляду і при умові наявності об’їзних шляхів.
На період проведення ремонту доріг підприємства у від¬повідних місцях повинні бути установлені покажчики напрямків об’їзду або влаштовані переїзди через ділянки, де ведеться ремонт.

2.7. Ширина проїзної частини автодоріг до виробничих корпусів повинна бути не менше 7 м, інших — з однобічним рухом автомобілів — 4.5 м.

2.8. Ширину воріт автомобільних в’їздів на територію підприємства належить приймати по найбільшій ширині автомобілів, що застосовуються, плюс 1.5 м, але не менше 4.5 м, а ширину воріт для залізничних в’їздів — не менше 4.9 м.

2.9. Вантажно-розвантажувальні рампи та платформи повинні мати не менше двох розосереджених сходів або пандусів. Ширина вантажно-розвантажувальних рамп і платформ при використанні електронавантажувачів повинна бути не менше 4.5 м.
Поперечний нахил підлоги рамп і платформ повинен бути рівним 1%.

2.10. Висоту платформи для залізничного транспорту слід приймати, як правило, рівною 1.4 м від рівня головки рейки. Для забезпечення відткриття дверей усіх типів ізотермічних вагонів уздовж залізничної колії платформа повинна мати знижену частину шириною 0.56 м та висотою 1.1 м від головки рейки відповідно до вимог СНиП 2.11.02-87.
Висота вантажної платформи для автомобільного транспорту повинна бути рівною 1.2 м від поверхні вантажно-розвантажувального майданчика. Допускається при обгрунтуванні улаштування зрівнювальних платформ висотою 0.2 м від поверхні вантажно-розвантажувального майданчика.
Рампи з боку під’їзду автомобілів повинні бути обладнані відбійними брусками для обмеження заднього ходу автомобіля і відкидними колесовідбійними брусами, що запобігають падінню електронавантажувачів на ділянках рампи, вільних від вагонів.

2.11. Улаштування внутрішньозаводських залізничних колій, переїздів і переходів через них, організація і експлуатація залізничного господарства повинні задовольняти вимоги Правил технічної експлуатації залізниць, а також СНиП ІІ-39-79 і СНиП 2.05.07-91.

2.12. Будівництво додаткових колій на існуючій залізничній під’їзній колії, яка знаходиться у віданні залізниці, здійснюється підприємством за проектом, узгодженим з залізницею.

2.13. Відкриття для постійної експлуатації наново побудованої залізничної під’їзної колії і подача на цю колію рухомого складу допускається після проведення робіт по її будівництву у відповідності з проектом, прийняття у встановленому порядку до експлуатації і визначення залізницею порядку обслуговування.

2.14. Подача вагонів на залізничні під’їзні колії в період їх будівництва допускається лише за умов тимчасового погодження поміж відділенням залізниці і будівельною організацією, відповідальною за безпеку руху.
На кожну залізничну під’їзну колію повинні бути: технічний паспорт, план під’їзної колії, поздовжній профіль та креслення штучних споруд.

2.15. Залізничні під’їзні колії, локомотиви і вагони, які знаходяться на балансі підприємства, повинні утримуватись ним у повній технічній справності.
Переїзди і переходи через внутрішньозаводські залізничні колії повинні мати суцільний настил на рівні головки рейки. Стоянка вагонів без локомотивів на переїздах не дозволяється.

2.16. Локомотиви і вагони, що належать підприємствам і виходять на колії загальної мережі залізниці, повинні відповідати вимогам Правил технічної експлуатації залізниць. По¬рядок виходу на станцію примикання локомотива, який належить підприємству, встановлюється начальником відділення залізниці.

2.17. Працівники залізничних під’їзних колій підприємств, які зв’язані з рухом поїздів, проходять у встановленому порядку навчання і перевірку знань Правил технічної експлуатації залізниць, інструкцій по сигналізації, руху поїздів і маневровій роботі на залізницях, цих Правил, Статуту про дисципліну працівників залізничного транспорту. Особи, які не пройшли такої перевірки, до роботи не допускаються.

2.18. При виконанні службових обов’язків на коліях залізниць працівники залізничних під’їзних колій підприємств зобов’язані мати при собі посвідчення встановленого зразка про перевірку знань і точно виконувати розпорядження чергового по станції або диспетчера.

2.19. Виходи з будівель не повинні спрямовуватись в бік залізничних колій, розміщених безпосередньо біля виробничих споруд.
При наявності виходів з виробничих або допоміжних будівель на залізничні колії, що розміщені ближче ніж 6 м від будівель, повинна бути передбачена автоматична звукова сигналізація, що попереджає про наближення залізничного транспорту, а також встановлені бар’єри висотою не менше 1 м, які огороджують залізничні колії в місцях виходу з будівель.

2.20. В місцях перехрещень залізничних колій з автомобільними дорогами повинні влаштовуватись переїзди. Проїзд транспортних засобів і самохідних машин, а також прогін худоби через залізничні колії у невстановлених місцях не дозволяється.
Переїзди повинні мати суцільний поміст, під’їзди, огороджені стовпцями і поруччям, електричне освітлення, шлагбауми, а також попереджувальну звукову або світлову сигналізацію.

2.21. В місцях перехрещень залізничних колій з пішохідними дорогами повинні бути влаштовані переходи, обладнані рівним суцільним помостом, укладеним на рівні з головками рейок, звуковою сигналізацією, електричним освітленням.
Переходи повинні бути обладнані шлагбаумами, попереджувальними знаками «Бережись потягу!», світловою або звуковою сигналізацією.

2.22. Швидкість руху залізничного і автомобільного транспорту по території підприємства повинна бути вказана для кожного виду транспорту на спеціально вивішених (виставлених) дорожніх знаках за ГОСТ 10807-78 і не перевищувати таких величин:
залізничний транспорт
— ешелон з локомотивом попереду — 15 км/г;
— ешелон з локомотивом позаду вагонів — 10 км/г;
— під час руху у важких умовах, а також при переїзді, в’їзді або виїзді з території, під час причеплення вагонів — 5 км/г;
— під час руху вагонів вручну — 2 км/г.
автомобільний транспорт
— при проїзді території підприємства — 10 км/г;
— на пересіченні переїздів підприємства, під час виїзду і в’їзду — 5 км/г;
— при русі автомобіля заднім ходом — 3 км/г;
— автонавантажувачі, електрокари — 3 км/г.

2.23. Пересування вагонів вручну повинно проводитись у відповідності з інструкцією, затвердженою керівником підприємства.

2.24. Не дозволяється допускати на локомотиви, в кабіни управління моторовагонними поїздами, автомотрисами, дрезинами і іншими рухомими одиницями, до сигналів, стрілок, апаратів, механізмів і інших пристроїв, пов’язаних з забезпеченням безпеки руху, а також в приміщення, звідки здійснюється управління сигналами і іншими подібними пристроями, осіб, які не мають права доступу до них.
Робітники, які проходять у встановленому порядку стажування як другі особи, можуть допускатися до керування локомотивами, моторовагонними поїздами, автомотрисами, дрезинами і іншими рухомими одиницями, сигналами, стрілками, апаратами і механізмами лише під наглядом і під особисту відповідальність працівників, які безпосередньо обслуговують ці пристрої.

2.25. Особи, які вступають на посади, пов’язані з рухом поїздів, повинні пройти медичний огляд для визначення придатності їх до виконання роботи відповідно з вимогами п.3.4.2. ч. 1 цих Правил.
2.26. На підприємстві повинні бути встановлені терміни, порядок перевірки знань і обов’язки осіб щодо контролю за станом транспортних шляхів.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.