Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Будівлі і споруди — Виробничі будівлі

Будівлі і споруди - Виробничі будівліБУДІВЛІ І СПОРУДИ
1. Виробничі будівлі

1.1. Улаштування виробничих будівель і споруд повинно відповідати вимогам СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.09.04-87, СНиП 2.09.03-85 і цих Правил.
Об’єм виробничих приміщень на одного працівника повнинен бути не менше 15 куб. м, а площа приміщень — не менше 4 кв.м.

1.2. Відстань між будівлями і спорудами при проектуванні та реконструкції підприємств повинна відповідати вимогам СНиП И-89-90 та санітарних норм СН 245-71.

1.3. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів повинно виконуватись згідно з вимогами ДБН А.3.1-3-94.
Не допускається зі складу пускових комплексів вилучати будівлі і споруди, які призначені для санітарно-побутового обслуговування, забезпечення здорових та безпечних умов праці працівників, очищення, знешкодження і уловлювання шкідливих викидів в атмосферу, викидів у воду та грунт, а іакож під’їзні колії з фронтом навантаження і розвантаження, лінії зв’язку, системи і заходи пожежної безпеки.

1.4. Виробничі будівлі і споруди або їх частини (проліт, поверх) наказом власника підприємства закріплюються за цехами, відділами і іншими підрозділами підприємства . Начальники підрозділів є особами, що відповідають за експлуатацію, збереження і ремонт закріплених за ними будівель, споруд або окремих приміщень.

1.5. На всі виробничі будівлі і споруди повинні складатися технічні паспорти. До паспорту повинна бути прикладена технічна документація по зданим в експлуатацію будівлям і спорудам: затверджений технічний проект (проектне завдання), робочі креслення, дані відносно гідрогеологічних умов ділянки забудівлі, акт прийняття в експлуатацію з документами, що характеризують застосовані матеріали, умови і якість проведених робіт по зведенню об’єктів, акти на сховані роботи, а також відомості про відхилення від проекту на момент вводу до експлуатації.

1.6. Нагляд за технічним станом і експлуатацією будівель і споруд повинен здійснюватись відповідно до Інструкції з технічної експлуатації і ремонту виробничих будівель і споруд на підприємствах харчової промисловості.

1.7. Облік робіт по обслуговуванню і поточному ремонту будівель і споруд повинен вестись в технічному журналі (форма технічного журналу наведена у додатку 9).

1.8. Не дозволяється проводити перепланування виробничих і службових приміщень без проекту, узгодженого з місцевими органами державного пожежного, нагляду і затвердженого власником. При цьому не повинне допускатись зниження межі вогнетривкості будівельних конструкцій і погіршення умов евакуації людей.

1.9. В приміщеннях висота від підлоги до низу виступаючих конструкцій перекриття (покриття) повинна бути не менше 2.2 м, висота від підлоги до низу виступаючих частин комунікацій і устаткування в місцях постійного проходу людей і на шляхах евакуації — не менше 2 м, а в місцях непостійного проходу людей — не менше 1.8 м. При необхідності в’їзду в будівлю пожежних автомобілів висота проїздів повинна бути не менше 4.2 м до низу виступаючих частин комунікацій і устаткування.

1.10. Внутрішні будівельні конструкції виробничих приміщень повинні мати рівні поверхні, що допускають вологе легке очищення, безпилове прибирання і, в необхідних випадках, теплоізоляцію, що виключає конденсацію вологи на їх поверхні.

1.11. Стіни і металеві конструкції приміщень з агресивним повітряним середовищем слід влаштовувати з антико¬розійних матеріалів або з антикорозійним захисним покриттям.
6.1.12. Сигнально-попереджувальне зафарблення елементів будівельних конструкцій, небезпечних щодо аварій і нещасних випадків, небезпечних елементів виробничого устаткування і внутрішньоцехового транспорту, пристроїв і засобів пожежогасіння і забезпечення безпеки, а також колірне оброблення знаків безпеки в виробничих приміщеннях і на території підприємства повинні відповідати вимогам ГОСТ12.4.026-76.
Колірне оброблення поверхні виробничих приміщень повинне відповідати вимогам СН 181-70 (додаток 8).

1.13. При будівництві, реконструкції, технічному переоснащенні і капітальному ремонті будівель із металевих конструкцій з полімерними утеплювачами повинен видаватись наряд-допуск окремо на кожен вид роботи, пов’язаної з проведенням електрогазозварювання та інших вогневих робіт. Кріплення панелей з полімерним утеплювачем, влаштування в них отворів і встановлення закладних деталей з застосуванням електрогазозварювання і інших вогневих робіт не дозволяється.
При пошкодженні металевих обшивок панелей повинні вживатись негайні заходи щодо їх ремонту і відновлення за допомогою механічних з’єднань (болтових тощо).

1.14. Прокладання проводів і кабелів (окрім таких, що прокладаються в сталевих трубах) безпосередньо по металевих панелях і плитах з полімерними утеплювачами, а також встановлення електричних апаратів, щитів тощо ближче 1 м від вказаних конструкцій не дозволяється . В місцях перехрещення огороджуючих конструкцій електричними комунікаціями повинні передбачатись металеві гільзи з ущільненням негорючими матеріалами.

1.15. В місцях перехрещень трубопроводами з теплоносієм металевих огороджуючих конструкцій з горючими полімерними утеплювачами в радіусі 0.1 м повинна передбачатись теплова ізоляція з негорючих матеріалів.

1.16. Прибудування до огороджуючих конструкцій (стіни, перегородки і покриття) з металоконструкцій в сполученні з горючими полімерними утеплювачами (пінополістирол, пінополіуретан тощо) комор, майстерень та інших приміщень не дозволяється.

1.17. Переведення автоматичних установок пожежогасіння в будівлях із металевих конструкцій з полімерними утеплювачами на режим ручного пуску не дозволяється.

1.18. В кількох видних місцях на огороджуючих конструкціях таких будівель повинні бути встановлені попереджувальні знаки: “Вогненебезпечно — утеплювач, що згорає!”

1.19. На вході до приміщення повинна бути вивішена іабличка з позначенням його категорії щодо вибухопожежної і пожежної небезпеки у відповідності з ОНТП 24-86 і класу зони щодо ПУЕ (додаток 4).

1.20. У зовнішніх дверних і технологічних прорізах виробничих приміщень для попередження утворення в холодну пору року туману і конденсату на поверхні стін і устаткування, а також для захисту працюючих від впливу різкого иіиження температури і протягів повинні бути влаштовані іамбур-шлюзи або повітряно-теплові завіси.

1.21. Кожне виробниче приміщення повинне мати не менше одного основного проходу шириною не менше 1.5 м, ав’язаного з виходом або сходовими клітками.

1.22. Зони проходу працюючих та проїзду транспорту повинні бути розмежовані.

1.23. Відкриті технологічні прорізи в перекриттях повинні бути огороджені поруччям відповідно до вимог п. 6.2.1.19. ч.1 цих Правил.

1.24. В приміщеннях, де розміщуються виробництва категорій А і Б щодо вибухопожежонебезпеки, а також в приміщеннях, де виробничий процес здійснюється під тиском, не дозволяється вбудовувати ремонтно-механічні майстерні, загальнозаводські лабораторії та інші приміщення, безпосередньо непов’язані з технологічним процесом.

1.25. Приміщення категорій А і Б слід, якщо це допускається вимогами технології, розміщувати біля зовнішніх стін, а в багатоповерхових будівлях — на верхніх поверхах.
Розміщення приміщень категорій А і Б в підвальних і цокольних поверхах не допускається.

1.26. В приміщеннях категорій А і Б слід передбачати зовнішні легкоскидувані огороджуючі конструкції (засклення мікон і ліхтарів, покриття сталеві, алюмінієві тощо). Площу пегкоскидуваних конструкцій слід визначати розрахунком. При відсутності розрахункових даних площа легкоскидуваних кон¬струкцій повинна складати не менше 0.05 кв. м на 1 куб. м об’єму приміщення категорії А і не менше 0.03 кв. м — приміщення категорії Б.

6.1.27. При розміщенні в одній будівлі або приміщенні технологічних процесів з різною в и бухо пожежною і пожежною небезпекою необхідно передбачати заходи щодо попередження вибуху і поширення пожежі. Ефективність цих заходів повинна бути обгрунтована в технологічній частині проекту. Якщо вказані заходи є недосить ефективними, то технологічні процеси з різною вибухопожежною і пожежною небезпекою необхідно розміщувати в окремих приміщеннях; при цьому приміщення категорій А, Б і В необхідно відділяти поміж собою, а також від приміщень категорій Г і Д та кори¬дорів протипожежними перегородками та протипожежними перекриттями у відповідності з вимогами СНиП 2.09.02-85.

1.28. При необхідності улаштування у перекриттях будівель категорій А, Б і В, а також в протипожежних перегородках, які відокремлюють приміщення категорій А і Б від інших приміщень, прорізів, які не можуть перекриватись протипожежними дверима або воротами, слід передбачати комплекс заходів до запобігання поширенню пожежі і проникненню горючих газів, парів легкозаймистих і горючих рідин, пилу, здатних утворювати вибухонебезпечні концентрації, до суміжних поверхів і приміщень.

1.29. Підвали при розташуванні в них приміщень категорій В, складів горючих матеріалів або негорючих матеріалів в горючій упаковці, повинні обладнуватись установками автоматичного пожежогасіння і розділятись протипожежними перегородками у відповідності з вимогами СНиП 2.09.02-85.

1.30. Перед ліфтами в приміщеннях категорій А і Б на всіх поверхах слід передбачати тамбур-шлюзи з постійним підпором повітря 20 Па (2 кгс/кв. м). Двері тамбур-шлюзів з боку шахт ліфтів повинні бути виконані з негорючих матеріалів, без скління. В машинних відділеннях ліфтів будівель категорій А і Б слід передбачати постійний підпір повітря 20 Па (2 кгс/кв. м).
При розташуванні в протипожежних стінах і перегородках прорізів, які не можуть перекриватись протипожежними дверима або воротами, для сполучення між суміжними приміщеннями категорій В, Г і Д слід передбачати відкриті (без дверей або воріт) тамбури довжиною не менше 4 м, обладнані установками автоматичного пожежогасіння на ділянці довжиною 4 м з об’ємом витрати води 1 л/с на 1 кв.м підлоги тамбуру. Огороджуючі конструкції тамбура повинні бути протипожежними з межею вогнестійкості 0.75 години.

1.31. В місцях прорізів в протипожежних перегородках, які відокремлюють приміщення категорій А і Б від приміщень Інших категорій, коридорів і сходових кліток, слід передбачати тамбур-шлюзи з постійним підпором повітря згідно з вимогами СНиП 2.04.05-91. Улаштування загальних тамбур-шлюзів для двох і більше приміщень вказаних категорій не допускається.

1.32. В цехах і лабораторіях, де застосовуються легко-займисті, горючі рідини (ЛЗР і ГР), шкідливі хімічні речовини і гази, необхідно передбачати, як правило, централізоване перевезення і роздачу їх на робочі місця.
В усіх інших випадках для переноски ЛЗР, ГР і шкідливих хімічних речовин слід застосовувати тару спеціальної конструкції.

1.33. Розміщення видаткових складів сировини, напівфаб-рикатів у виробничих будівлях в кількості, встановленій нормами технологічного проектування для забезпечення постійного технологічного процесу, але не більше змінної потреби, допускається безпосередньо у виробничих приміщеннях відкрито або за сітчатими загородженнями.

1.34. В сходових клітках будівель не дозволяється влаштовувати робочі, складські та іншого призначення приміщення, прокладати продуктопроводи з легкозаймистими та горючими рідинами, влаштовувати виходи із шахт грузових підйомників.

1.35. Не дозволяється використовувати горищні приміщення з виробничою метою або для зберігання матеріальних цінностей. Горищні приміщення повинні бути постійно замкнені. Ключі від замків горищних приміщень повинні зберігатись в певному місці, яке доступне для цілодобового їх отримання.

1.36. Відкривання стулок ліхтарів, рам, призначених для вентиляції, димовидалення, повинне бути механізоване (з вмиканням механізму відкривання біля виходів з приміщень) і дублюватись ручним керуванням.

1.37. Віконні прорізи, які не призначені для вентиляції і димовидалення, слід заповнювати заскленими рамами, що не відчиняються, або профільним склом; для віконних прорізів з подвійним засклінням слід передбачати у внутрішніх рамах відкривні стулки для протирання скла. Скляну поверхню світлових прорізів слід чистити не рідше двох разів на рік, розбите скло необхідно негайно замінити.

1.38. У вікнах приміщень з вологим або мокрим воложисним режимом повинна бути забезпечена герметизація стиків між заскленням і рамами, а також ущільнення притулів стулок для усунення проникнення вологого повітря з приміщення в простір поміж шибками.

1.39. Ділянки перекрить і технологічних площадок, на яких встановлені апарати, установки і обладнання з наявністю в них легкозаймистих, горючих і токсичних рідин, повинні мати глухі бортики з негорючих матеріалів або піддони. Площадки повинні мати трапи з відведенням за аварійної ситуації цих рідин до запасної герметичної ємкості.

1.40. По периметру зовнішніх стін будівель слід передбачати огородження на покрівлі у відповідності з ГОСТ 25772-83. В будівлях з внутрішніми водостоками допускається використовувати парапети як огорожу. При висоті парапету менше 0.6 м його слід доповнити гратчастим огородженням до 0.6 м від поверхні покрівлі.

1.41. Каналізаційні трапи повинні влаштовуватись в усіх виробничих цехах і відділеннях.
Підлога повинна мати ухил 2 % в бік каналізаційних трапів; трапи повинні мати грати і гідравлічні затвори. Трапи необхідно розміщувати біля випусків стоків від устаткування, але не менше одного трапу на 100 кв. м підлоги.
Злив стічних вод від устаткування до каналізації повинен здійснюватись закритим способом з розривом струменя. Скидання стічних вод на підлогу виробничого приміщення, а також влаштування відкритого жолобу для їх стікання до каналізації не допускається.
Люки, приямки, оглядові колодязі, стічні жолоби і канали повинні бути водонепроникними, зручними для очистки і закриті накривками урівні з підлогою. Накривки повинні мати пристрої для безпечного відкривання. Перед їх відкриванням необхідно встановлювати бар’єрні огородження висотою не менше 1.0 м і обшивкою знизу висотою не менше 0.15 м з освітленням в нічний час.

1.42. В виробничих приміщеннях, де пересуваються транспортні засоби, контейнери, візки тощо, повинні бути передбачені огородження для захисту стін і колон від пошкоджень.

1.43. Покриття підлог, площадок і сходів у приміщеннях категорій А і Б повинні виконуватись з негорючих матеріалів, які не утворюють іскор при ударах матеріалів (бетонних, цементно-піщаних, мозаїчних (тераццо), асфальтобетонних при умові застосування щебеню і піску, що не утворюють іскор).
Металеве покриття підлог повинне мати рифлення, а покриття площадок, естакад, переходів, східців сходів повинні бути виконані рифленими або‘з просічно-витяжної сталі.
При розміщенні підлог суміжного приміщення на різних горизонтальних рівнях граничний схил або підйом підлоги в проходах або проїздах повинен бути не більше 0.02.

1.44. Двері головних виходів з приміщень в робочий час не повинні замикатись. Влаштування порогів в дверних про¬різах не допускається. Над дверима повинна бути вивішена табличка з написом “Вихід” за ГОСТ 12.4.026-76.

1.45. Виробничі приміщення і устаткування необхідно періодично очищати від пилу, бруду та горючих відходів. Термін чищення встановлюються технологічними регламентами або інструкціями.
Пил, який утворюється при проведенні технологічних процесів та роботі устаткування, повинен локалізовуватись.

1.46. Обтиральні матеріали, що використані, необхідно прибирати до металевих ящиків з щільними накривками і по закінченні зміни виносити з виробничих приміщень. Уламки скла повинні прибиратись за допомогою пристосувань до ящиків, які мають спеціальне обладнання. Застосування стисненого повітря для прибирання скпобою не дозволяється.

1.47. Для ремонту, очищення засклення вікон і ліхтарів у випадках, коли застосування пересувних підлогових інвентарних пристроїв (драбин, пересувних площадок, телескопічних підйомників) неможливо за умов розміщення технологічного устаткування або загальної висоти приміщення, допускається передбачати стаціонарні пристрої для безпечного виконання робіт.

1.48. Уздовж внутрішньої сторони засклення прямокутних освітлювально-аераційних ліхтарів слід передбачати улаштування захисної металевої сітки.

1.49. Автоматичне пожежогасіння і пожежну сигналізацію (включаючи системи оповіщення при пожежі) в будівлях слід передбачати у відповідності з Переліком будівель і приміщень, які підлягають обладнанню автоматичними засобами пожежогасіння та автоматичною пожежною сигналізацією згідно додатка 5.

1.50. Для роботи у вибухопожежонебезпечних цехах працівникам слід застосовувати спеціальне вибухобезпечне шкіряне взуття, виготовлене у відповідності з ГОСТ 12.4.137-84; спецодяг для працюючих в цих цехах повинен бути з тканин, що не електризуються.

1.51. Паління на виробництвах допускається лише у спеціально відведених за узгодженням з пожежною охороною місцях, обладнаних урнами для недокурків і ємкостями з водою. В цих місцях повинні бути вивішені написи “Місце для паління”.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.